Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện công văn của Sở Giáo dục và đào tạo, của Công Đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương về hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm ở các đơn vị trường học

Nhằm đánh giá lại nghị quyết hội nghị CB-CC-VC đã đề ra trong năm học 2016 - 2017, làm rõ những mặt đã làm được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, trả lời những kiến nghị đề xuất và hướng giải quết các kiến nghị. Đồng thời nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học 2017 - 2018 và kiện toàn Ban thanh tra nhân dân.  Được sự chỉ đạo của Chi Uỷ, Ban giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn, chiều ngày 5/10/2017 Trường THPT Dầu Tiếng long trọng tổ chức hội nghị CB-CC-VC năm học 2017 - 2018.

Về dự hội nghị CB-CC-VC của trường THPT Dầu Tiếng có sự hiện diện của Chi Uỷ, Ban giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể Cán bộ- công chức- viên chức.

Hình ảnh hội nghị:
Người đọc
213
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ

Clock

Liên kết