Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

dành cho học sinh và giáo viên THPT năm học 2016-2017

Công văn số 6109/BGDĐT - GDTrH v/v triển khai cuộc thi" An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên THPT năm học 2016-2017.

     Đề thi dành cho giáo viên và học sinh cũng có thể tra cứu trên trang web: www.honda.com.vn

Người đọc
211
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
1. De thi ATGT cho GV.docx

Clock

Liên kết