Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Lễ sơ kết HKI năm học 2016 -2017

Sáng ngày 26/12/2016 trường THPT Dầu Tiếng tổ chức lễ sơ kết  học kì I năm học 2016-2017.

Sau đây là một vài hình ảnh ghi lại buổi lễ sơ kết này.


Người đọc
274
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ

Clock

Liên kết