Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Sáng nay 03/10/2016, trường THPT Dầu Tiếng tổ chức hoạt động"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016".

Các hoạt động bao gồm: Báo cáo chuyên đề về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, ý nghĩa của hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, ý nghĩa của việc học tập qua đọc sách, phát động học sinh, giáo viên trong nhà trường hưởng ứng thực hiện chủ đề : " Phát triển văn hoá đọc trong kỷ nguyên số" và tổ chức phát thanh, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

Sau đây là một vài hình ảnh của hoạt động.Người đọc
272
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ

Clock

Liên kết