Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Thực hiện theo công văn số 3314 BGDĐT - GDTX ngày 07/07/2016 của bộ giáo dục, đào tạo và công văn số 1769/SGDĐT - GDTrHTX, ngày 26/09/2016 về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

Trường THPT Dầu Tiếng giới thiệu một số đầu sách và đường link để cho giáo viên, học sinh tham khảo, học tập, mở rộng kiến thức và phát triển văn hoá đọc trong kỷ nguyên số.

1. Tư tưởng, đạo đức và những câu chuyện kể về Bác quý độc giả có thể truy cập theo link bên dưới

https://books.google.com.vn/books?id=Tj7iCwAAQBAJ&pg=PA86&lpg=PA86&dq
=ebook+v%E1%BB%81+b%C3%A1c+h%E1%BB%93&source=bl&ots=W8x23nw
Bit&sig=1W7lkHNzNrbAyxfpAHP4P_wCPjI&hl=vi&sa=X&ved=0ahUKEwjL9Ou
YvrPPAhULvo8KHWNYBBsQ6AEIQjAG#v=onepage&q=ebook%20v%E1%BB
%81%20b%C3%A1c%20h%E1%BB%93&f=false


http://timtailieu.vn/tai-lieu/79-cau-chuyen-ke-ve-bac-ho-29034/

2. Một vài bí quyết của một số doanh nhân thành đạt.

http://www.vnindustry.com/kinh-te/doanh-nhan/171-6-bi-quyet-cua-cac-doanh-nhan
-thanh-dat-

http://vnexpress.net/tin-tuc/cpm/chia-se-bi-quyet-thanh-cong/ong-chu-dau-tien-cua-thuong-hieu-coca-cola-2750377.html

3. Học toán giải tích 12 của thầy Nguyễn Thượng Võ từ A đến Z có phim

https://www.youtube.com/watch?v=xPIGKvT0QNc

4. Quý độc giả cũng có thể vào chùm sách của trang tiki.vn, ở đây có đủ loại sách với nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

https://tiki.vn/sach-hay-tiki-khuyen-doc?utm_source=accesstrade&utm_medium
=affiliate&utm_campaign=6504

5. Chùm tác phẩm đoạt giả nhất cuộc thi Cây bút tuổi hồng lần thứ VI năm 2016.

http://vanhocnghethuathatinh.org.vn/vi/news/Danh-cho-Nha-truong/Chum-tac-pham
-doat-giai-Nhat-cuoc-thi-Cay-but-Tuoi-hong-lan-thu-VI-nam-2016-1511/

6. Những bài văn đạt giải nhất quốc gia và điểm 10 ĐH.

http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/4513641

7. Bí quyết để trở thành học sinh giỏi Văn nhất nước của Trần Anh Đức.

http://kenh14.vn/hoc-duong/bi-quyet-de-tro-thanh-hoc-sinh-gioi-van-nhat-nuoc
-20120318040128363.chn

Trên đây là một vài đường link giới thiệu đến quý độc giả mong quý độc giả hưởng ứng.


Người đọc
303
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ

Clock

Liên kết