Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng.

 Sáng ngày 12/8/2016 tại hội trường của trường THPT Dầu Tiếng đã có buổi hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng. Với hơn 80 cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã có mặt đông đủ.

Đến tham dự hộ nghị có đồng chí Nguyễn Cảnh Thuỷ bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung phó bí thư chi bộ phó hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Bùi Thị Thuỳ Trang phó hiệu trưởng nhà trường.

Hội nghị đã được nghe Ths. Lê Hắc Tùng Báo cáo nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong đó nêu bật những nội dung cốt lõi, điểm mới của Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ​ XII của Đảng như kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ​ XI và nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước, từ thành tựu đến hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau đây là một vài hình ảnh lưu lại buổi diễn ra hội nghị.


Người đọc
281
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ

Clock

Liên kết