Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông báo đã có kết quả phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2016.

Các em học sinh có thể dùng tài khoản của mình hoặc đến trường xem kết quả.

Người đọc
278
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ

Clock

Liên kết