Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2016

Kỷ niệm 106 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 08.03.1910 - 08.03.2016 Công đoàn trường THPT Dầu Tiếng đã kết nạp 02 Công đoàn viên mới, thông qua quyền bình đẳng của Người Phụ nữ thời nay và tham gia một vài trò chơi như leo dây, đi bộ tập thể...

Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại khoảnh khắc này.Người đọc
387
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ

Clock

Liên kết