Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội thi cán bộ đoàn giỏi năm học 2015-2016

Thực hiện Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”

Thực hiện chương trình công tác tác đoàn và phong trào thanh niên của BCH Đoàn trường THPT Dầu Tiếng năm 2015. Nay BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch Hội thi “Cán bộ đoàn giỏi” năm 2015 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Giúp cán bộ đoàn hiểu đúng về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn; nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thông qua Hội thi góp phần đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.            

Tạo điều kiện để Đoàn trường củng cố, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh. 

II/ ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng: Là cán bộ đoàn của BCH chi đoàn (bao gồm:Ủy viên, Phó Bí thư, Bí thư của 28 Chi đoàn học sinh).

2. Số lượng: Mỗi Chi đoàn tham gia 01 người.

III/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI: Gồm 2 phần thi:

-   Phần1: Hành trang cán bộ đoàn– đây là phần thi trắc nghiệm kiến thức và trả lời ngắn 30 câu hỏi về truyền thống lịch sử đất nước, địa phương; lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, lịch sử, truyền thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội,… cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Điều lệ Đoàn; công tác đoàn viên và quản lý đoàn viên, một số tình huống thường gặp trong công tác Đoàn

Các câu hỏi được chiếu trên màn hình trong vòng 10 phút (mỗi câu hỏi được trình chiếu trong vòng 20 giây).

- Phần 2:  Tài năng cán bộ đoàn, đây là phần thi năng khiếu.

Thí sinh sẽ thể hiện tài năng của mình, bằng cách biểu diễn 01 tiết mục trong số các hình thức như: Thơ, ca, hò vè, múa, nhạc, tiểu phẩm, võ thuật, khiêu vũ, hùng biện…

Thời gian từ 04 phút đến 06 phút (khuyến khích có phụ họa).

V/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HỒ SƠ DỰ THI 

1. Thời gian: Hội thi diễn ra vào buổi sáng ngày chủ nhật

Khaimạc vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 01/11/2015 (chủ nhật).

2. Địa điểm: Phòng Hội đồng

3. Hồ sơ đăng ký dự thi: Thí sinh dự thi đăng ký danh sánh về văn phòng đoàn trước ngày 25/10/2015 

VI/ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất,1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải khuyến khích.

VII/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1.Đoàn trường

          - Lên kế hoạch và tổ chức triển khai đến các chi đoàn

          - Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và lên kinh phí cho Hội thi.

          2. Các chi đoàn:

- Trên cơ sở kế hoạch của Đoàn trường BCH các chi đoàn chủ động lựa chọn, tập luyện và đăng ký tham gia.

- Những chi đoàn không đăng ký tham gia dự thi sẽ bị trừ điểm thi đua và nhắc nhở dưới cờ..

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi năm 2015. Đề nghị BCH các chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả./.

                                                                                               TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG                               

Nơi nhận:                                                                          BÍ THƯ

- Chi bộ;

- Các chi đoàn;

-Lưu VP.

Sau đây là một vài hình ảnh về cuộc thi Cán Bộ Đoàn Viên giỏi diễn ra vào ngày 01/11/2015 tại phòng hội đồng trường THPT Dầu Tiếng.


Người đọc
694
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ

Clock

Liên kết