Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 28/9/2015 cả sáng chiều toàn trường

Thời khóa biểu của THPT Dầu Tiếng thay đổi, bắt đầu áp dụng từ ngày 28/9/2015 sáng, chiều. ba khối 10,11,12

Người đọc
395
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
THỜI KHÓA BIỂU SÁNG, CHIỀU 28.9.2015 (1).xls

Clock

Liên kết