Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Chi bộ trường THPT Dầu Tiếng

Sáng ngày 19,20/5/2015 chi bộ trường THPT Dầu Tiếng long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV,  nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau đây là một vài hình ảnh diễn ra đại hội trong suốt 2 ngày 19 và 20/5/2015

Người đọc
579
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ

Clock

Liên kết