Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HUY CHƯƠNG TẠI GIẢI THỂ THAO HỌC SINH NĂM HỌC 2014 – 2015
Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015 diễn ra từ ngày 24/01/2015 đến 30/3/2015

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HUY CHƯƠNG

TẠI GIẢI THỂ THAO HỌC SINH NĂM HỌC 2014 – 2015

 

1.   Môn bóng chuyền Nam ( Huy chương Vàng)

 

STT

Họ và tên

Lớp

Ghi chú

1

Nguyễn Cửu Trùng Dương

10C6

2

Phạm Ngọc Quốc Tâm

10C5

3

Liễu Văn Tấn

10C8

4

Nguyễn Thành Lơi

10C10

5

Nguyễn Tiến Đạt

11C2

6

Trương Hải Lý

12C6

7

Nguyễn Đức Hậu

12C1

8

Đỗ Hoàng Gia

12C3

9

Lê Quốc Nguyên

12C3

10

Nguyễn Tuấn Anh

11A2

11

Nguyễn Thành Hiếu

12C4

12

Nguyễn Thành Tuấn

10C1

 

2.            Mônbóng chuyền Nữ ( Huy chương Đồng)

 

STT

Họ và tên

Lớp

Ghi chú

1

Lê Thị Mai

11C9

2

Nguyễn Hoàng Tâm Hảo

11A2

3

Nguyễn Thị Thanh Hằng

10C7

4

Đinh Thúy Vi

10C8

5

Lê Thị Ngọc Yến

10C5

6

Nguyễn Thị Thanh Thúy

11A1

7

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

11C6

8

Đặng Thị Bích Phượng

11C8

9

Bùi Ngọc Trinh

11A1

10

Nguyễn Thị Hồng Đào

10C10

11

Nguyễn Thị Mai Trinh

10C3

 

3.            Mônvõ Vovinam.

  • Nguyễn Hữu Nam 12C3 ( 1 HCB, 1 HCĐ)
  • Đinh Hoàng Hiếu 10C7 ( 1 HCĐ)

 

4.            Mônvõ Taekwondo.

  • Nguyễn Hữu Luân 12C2 ( 1 HCĐ)

 

5. Môn cầu lông.

- Hà Minh Triết 12A1 (2 HCV)

- Đỗ Đức Tài 10C8 (2 HCV, 1 HCB)

- Nguyễn Thị Mai Trinh 10C3 (1 HCV)

 

6. Môn bơi lội.

- Nguyễn Kiều Trùng Dương 10C6 (HCB)

 

7. Môn điền kinh.

STT

Họ và tên

Lớp

Nội dung thi

Huy chương

1

Nguyễn Tiến Đức

11C6

400m

HCĐ

2

Nguyễn Thị Mai Trinh

10C3

Nhảy xa

HCĐ

3

Trần Ngọc Bích

10C6

200m

HCĐ

4

Bạch Hiếu Thảo

10C4

200m

HCĐ

5

Nguyễn Hoài Nam

10C9

1500m

HCB

6

Nguyễn Thị Mai Trinh

10C3

400m

HCB

7

Nguyễn Thị Mai Trinh

10C3

4x100m

HCB

8

Bạch Hiếu Thảo

10C4

4x100m

HCB

9

Trần Ngọc Bích

10C6

4x100m

HCB

10

Phạm Thị Bình

12C1

4x100m

HCB

11

Phạm Ngọc Quốc Tâm

10C9

Nhảy cao

HCV

12

Nguyễn Tiến Đức

11C7

4x400m

HCV

13

Đặng Cát Tường

11C1

4x400m

HCV

14

Nguyễn Trung Hoàng Vũ

11A2

4x400m

HCV

15

Lê Thanh Nhã

11C6

4x400m

HCV

Người đọc
527
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ

Clock

Liên kết