Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Cán bộ giáo viên, công nhân viên Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Sáng ngày 15/03/2015(Chủ nhật), 64 cán bộ giáo viên, công nhân viên trường THPT Dầu Tiếng có buổi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Giáo sư Hoàng Chí Bảo giảng dạy.

Toàn trường THPT Dầu Tiếng có tổng cộng 90 cán bộ giáo viên, công nhân viên trong đó 26 đảng viên, chia làm hai buổi học. Buổi học thứ nhất là đảng viên học tại hội trường huyện, buổi học thứ 2 tất cả các cán bộ giáo viên công nhân viên còn lại, học tại hội trường THPT Dầu Tiếng. Sau đây là một vài hình ảnh về buổi học này.

Người đọc
577
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ

Clock

Liên kết