Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Kỳ thi học sinh giỏi toán trên máy tính cầm tay CASIO cấp THPT

          Kết quả kỳ thi giải toán trên máy máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh THPT được tổ chức ngày 24/12/2014.

Căn cứ vào kết quả chấm thi giải toán trên máy tính cầm tay ,kỳthi chọn học sinh giỏi Casio cấp tỉnh THPT được tổ chức ngày 24/12/2014. TrườngTHPT Dầu Tiếng có 04 Em đạt giải đó là các Em: Phạn Thị Thùy An (22.00 điểm , giải nhất); Nguyễn Nhân Trí(20.75 điểm, giải nhất); Hoàng Bảo Thanh (18.50 điểm, giải nhì); Lê Thị ThảoYên (13.5 điểm, giải Khuyến khích).

Sở giáo dục và đào tạo Bình Dương có yêu cầu trường chúng tatích cực bồi dưỡng kiến thức bộ môn và kỹ năng sử dụng máy tính cho học sinhtrong danh sách đội tuyển của tỉnh để tham dự kỳ thi giải toán trên máy tính cầmtay cấp quốc gia do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 3 năm 2015. 

Người đọc
617
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ

Clock

Liên kết