Thời khóa biểu mới

Thời khóa biểu mới bắt đầu từ 29/12/2014
438 Lượt xem

Thời khóa biểu mới chính thức áp dụng từ ngày 29/12/2014, cho 3 khối (sáng - chiều) và học thêm của khối 12.

thời khoá biểu
529 Lượt xem

Thời khoá biểu toàn trường

Thời khoá biểu
420 Lượt xem

Thời khoá biểu toàn trường

Thời khoá biểu chính thức từ 3/11/2014

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Thời khoá biểu chính thức toàn trường: sáng - chiều - dạy thêm, học thêm( khối 12)dautieng admin 24.11.201450,00 KBDownload

Clock

advertise 3
advertise 1
advertise 2
Thống kê
Số người truy cập: 0

Liên Hệ

  Mã phòng bàn
  Tên phòng ban *
  Mô tả
 Lưu  Trở về