CMS_pDetail
KẾ HOẠCH Tổ chức đối vui dưới cờ năm học 2016-2017

 SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT BÌNH PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:   /KH/THPTBP                         Thủ Dầu Một, ngày … tháng … năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức đốivui dưới cờ năm học 2016-2017


Căn cứ quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 08/7/2016của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành khung kế họach thời gian năm  học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dụcphổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công vănsố 1682/SGDDT-VP ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Sở GD& ĐT Bình Dương về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 củangành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương;

Căn cứ công vănsố 1677/SGDDT-GDTrHTX ngày 13 tháng 9 năm 2016 của SởGD & ĐT Bình Dương về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung họcnăm học 2016-2017;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016- 2017 của trường THPTBình Phú,

Trường THPT Bình Phú xây dựng kế họach tổ chức đố vuidưới cờ như sau:

I. MỤC ĐÍCHYÊU CẦU

1. Mục đích:

-Thông qua chương trình ngoại khóa giúp các em củng cố thêmkiến thức về tất cả các môn học đã học.

-Tạo sân chơi  bổ ích để giao lưu học hỏilẫn nhau, mạnh dạn hơn khi tham gia các hoạt động trước tập thể.

2. Yêu cầu:

- Các tổ được phân công xây dựng hệthống câu hỏi và tổ chức thực hiện vào các tiết SHDC hàng tuần theo kế hoạch.

- Đoàn TN chuẩn bị các phần thưởng vàlên kịch bản để các tổ thực hiện.

-Học sinh các khối lớp tích cực tham gia trả lời các câu hỏi

II. NỘIDUNG, THỜI GIAN

Học kỳ 1

Tháng

Tuần thứ

Từ ngày đến ngày

Tổ phụ trách

8

1

15/8 đến 20/8

 

2

22/8 đến 27/8

 

9

3

29/8 đến 03/9

 

4

05/9 đến 10/9

 

5

12/9 đến 17/9

 

6

19/9 đến 24/9

 

10

7

26/9 đến 01/10

 

8

03/10 đến 08/10

 

9

10/10 đến 15/10

Lý-CNCN

10

17/10 đến 22/10

Văn(20/10)

11

24/10 đến 29/11

Hóa

11

12

31/10 đến 05/11

Toán

13

07/11 đến 12/11

Tin

14

14/11 đến 19/11

Anh

15

21/11 đến 26/11

 Địa

12

16

28/11 đến 03/12

Sinh-CNNN(1/12)

17

05/12 đến 10/12

Sử-GDCD

18

12/12 đến 17/12

 

19

19/12 đến 24/12

 

 

Học kỳ 2

Tháng

Tuần thứ

Từ ngày đến ngày

Tổ phụ trách

01

1

26/12/2016 đến 31/12/2016

Sinh-CNNN(26/12)

2

02/01 đến 07/01

Lý-CNCN

3

09/01 đến 14/01

Đoàn TN(9/1)

4

16/01 đến 21/01

Hóa

02

5

23/01 đến 28/01

Toán

6

30/01 đến 04/02

Sử-GDCD(3/2)

7

06/02 đến 11/02

 

8

13/02 đến 18/02

 

9

20/02 đến 25/02

Tin

03

10

27/02 đến 04/3

Anh

11

06/3 đến 11/3

Văn(8/3)

12

13/3 đến 18/3

Địa

13

20/3 đến 25/3

Đoàn TN(26/3)

04

14

27/3 đến 01/4

Lý-CNCN

15

03/4 đến 08/4

Hóa

16

10/4 đến 15/4

 

17

17/4 đến 22/4

 

05

18

24/4 đến 29/4

Sử-GDC D(30/4)

19

01/5 đến 06/5

 

20

08/5 đến 13/5

 

21

15/5 đến 20/5

 

           

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-Các TTCM phân công thành viên trong tổ chuẩn bị câu hỏi và dẫn chương trình đốvui theo kế hoạch.

- Kếhoạch có thể thay đổi nếu trùng vào các dịp tuyên truyền hay tổ chức hoạt độngkhác dưới cờ.           

-Đoàn TN chuẩn bị phần thưởng cho học sinh( 5 phần mỗi lần tổ chức).                                                             

          Nơi nhận:                                                          HIỆUTRƯỞNG

-SởGD & ĐT;

-BGH,TTCM;

-Lưu VT.                                                                                                   
Người đọc
266
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0
 

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương 

Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.771 
E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn
Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn