CMS_pDetail
KẾ HOẠCH DẠY GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Năm học 2016-2017

 SỞ GD-ĐT  BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BÌNH PHÚ


Số:   /KHGDNGLL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

DẠY GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Năm học 2016-2017


  Căn cứ công văn số 1682/SGDDT-VP ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Sở GD & ĐT Bình Dương về việctriển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnhBình Dương;

Căn cứ công vănsố 1677/SGDDT-GDTrHTX ngày 13 tháng 9 năm 2016 của SởGD & ĐT Bình Dương về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung họcnăm học 2016-2017;

Căn cứ vào tìnhhình thực tế tại đơn vị;

Trường THPT BìnhPhú xây dựng kế họach giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2016-2017, cụ thể nhưsau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nămhọc 2016-2017 là năm học tiếp tục thực hiện việc đổi mới mạnh mẽ giáo dục, vớichủ đề: “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao”, tiếp tục thực hiện phongtrào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

Nhằmthực hiện mục tiêu giáo dục của đất nước về giáo dục toàn diện cho học sinhthông qua các hoạt động ngoại khóa bên cạnh các hoạt động giáo dục văn hóa chocác em;

Thôngqua các hoạt động GD NGLL, nhằm giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết về giátrị sống, kỹ năng sống, ứng xử trong giao tiếp với xã hội, đồng thời giúp tạomôi trường thân thiện trong nhà trường để các em học sinh được rèn luyện kỹnăng, thái độ học tập tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhàtrường.

II.NỘI DUNG - CHỦ ĐỀ GIẢNG DẠY

Theo tài liệuhướng dẫn của Bộ GDĐT, bao gồm: Bố trí 9 chủ điểm trong năm, với02tiết/lớp/tháng (18tiết/lớp/năm học)

Trongnăm học: 18 tiết, thời gian hè: 6tiết

Trong năm học

Chủ đề hoạt động tháng 9

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 10

Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 11

Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 12

Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 1

Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 2

Thanh niên với lý tưởng cách mạng

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 3

Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 4

Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác

2 tiết

 Chủ đề hoạt động tháng 5

Thanh niên với Bác Hồ

2 tiết

Thời gian hè

 Chủ đề hoạt động hè

Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

6       tiết

III.THỜI GIAN – PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

1. Lịch thực hiện: Trái buổi với buổi họcchính khóa(GVCN bố trí vào buổi chiều các em không có lịch học).

2. Phân công: GVCN chủ trì tổ chức cho lớp mỗi tháng01 lần (02 tiết) cho từng chủ đề theo khung PPCT của Bộ GD.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-        BGHtriển khai các công văn chỉ đạo đến các tổ bộ môn để TTCM đôn đốc, theo dõiviệc thực hiện của GVCN và có báo cáo cùng với báo cáo chuyên môn hàng thángcho BGH.

-        BGH,TTCM, bộ phận thiết bị thư viện tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu tài liệucủa Bộ để từ đó biên soạn giáo án để giảng dạy cho học sinh.

-        BGHthường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch để có đánh giá, chấnchỉnh kịp thời trong HĐSP hàng tháng làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành côngviệc của CBVC cuối năm.

-        GVCNchủ động phối hợp BCH Đoàn trường để trao đổi kinh nghiệm về nội dung, phươngpháp tổ chức hoạt động để nâng cao việc chất lượng dạy học NGLL cho học sinh.

Nơi nhận:                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-         BGH;

-         TTCM;

-         Niêmyết (TB);

-         Lưu.

Người đọc
487
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0
 

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương 

Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.771 
E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn
Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn