Lịch công tác tuần 28 (từ 4/3 đến 10/3)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (08)

Từ 04/3/2019 đến 10/3/2019

NGÀY

NỘI DUNG-THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

Thứ  Hai

04/3

-Chào cờ đầu tuần(6g30)

-Họp giao ban BGH (8g)

-Họp giao ban GVCN (giờ giải lao)

-K10 KTTT:Hóa &AV

-Nộp đề KTTT K10: CN&GDCD

-Sân A

-Phòng HT

-Phòng GV&P. họp

-Phòng học

-Email BGH

-Toàn trường

-BGH

-BGH&GVCN>& ĐT

-Thảo &GVBM

-GVBM

Thảo

Thứ Ba

05/3

-KTTT:ĐS&VL (K11); Hóa&ĐL (K12)

-Nộp đề KTTT K11: CN&GDCD

-Phòng học

-Email BGH

-BGH& GVBM

-GVBM

Cúc

Thứ Tư

06/3

-Họp giao ban TTCM (8g30)

-Nộp đề KTTTK12:Hình &Sinh

-Nhập xong điểm giữa Hk2 k12

-Phòng GV

-Email BGH

-BGH&TTCM

-GVBM

 

Thảo

Thứ Năm

07/3

-Họp giao ban giữa Hk2 (8g)

-K10&K12: học bù TKBT7(9/3)

TKB T5 (7/3 ) sẽ học bù vào  tiết 3&4 T5 (21/3)

-SGD

-Phòng học

-Đạt &Cúc

-GVBM

Cúc

Thứ Sáu

08/3

-Hạn chót nộp tiền LTTN, LTĐH, Buổi 2 tháng 2/2019

-Hoàn thành điểm giữa Hk2 K10&11

-HS K12

-GVBM

Cúc

Thứ Bảy

09/3

Tham quan Vũng Tàu (05g)

CN

10/3


Người đọc
89
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ