Lịch công tác tuần 19 (từ 17/12 đến 23/12)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Từ 17/12/2018 đến  23/12/2018

NGÀY

NỘI DUNG-THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

Thứ  Hai

17/12

-Tập huấn HT( đến 22/12)

-KTHKI (cả tuần)

-Nhận bảng điểm HKI

-Đà Nẵng

-Phòng học

-Phòng TTDL

-Đạt

-HĐCCT HKI

-GVBM

Thảo

Thứ Ba

18/12

Cúc

Thứ Tư

19/12

 

Thảo

Thứ Năm

20/12

-Nộp sổ điểm CN HKI

-Thư viện( Châu)

-GVBM

Cúc

Thứ Sáu

21/12

-Viếng NTLS TX(6g)

-NTLSTX

-Ngọc& Lan&HS K10

Cúc

Thứ Bảy

21/12

Thảo

CN

23/12

-Dự khai mạc giải TTHS(8g)

-Dự bế mạc giải KHKT(15g)

-SBĐ Thành An (Hòa Phú TDM)

-THPT VMĐ

-Thảo& HLV

-Nhân


Người đọc
85
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ