Lịch công tác tuần 12 (từ 29/10 đến 4/11)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Từ 29/10/2018 đến  04/11/2018

NGÀY

NỘI DUNG-THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

Thứ  Hai

29/10

-CCĐT( 6g50)

-Họp giao ban BGH(8g)

-Họp giao ban GVCN(giờ giải lao)

-K10 KTTT: Lý&AV

-Họp chi ủy (10g)

-Thi GVDG vòng 1(6g50)

-Sân A

-Phòng HT

-Phòng họp&P GV

-Phòng học

-Phòng HT

-Phòng họp

-Toàn trường

-BGH

- BGH, GVCN, GT

-Thảo &GVBM

-Chi ủy viên

- Cúc &GVBM

Thảo

30/10

-KTTT: Lý&Sinh (K11), Hóa&Hình (K12)

-Phòng học

- Đạt &Cúc&GVBM

Cúc

Thứ Tư

31/10

-Họp giao ban TTCM(8g30)

-Nộp đề KTTT: TLV (K10&K11);Sinh&CN (K12)

-Phòng GV

-Email BGH

-BGH&TTCM

-GVBM

 

Thảo

Thứ Năm

01/11

-Họp chi bộ (13g)

-Họp HĐSP (14g30)

-Họp BĐD CMHS(9g)

-Phòng họp

-Phòng họp

-Phòng HT

-Đảng viên

-Toàn trường

-Đạt &Châu

Cúc

Thứ Sáu

02/11

Cúc

Thứ Bảy

03/11

-Hội thi ATGT( đến 4/11)

-CVVHTDM

-BTC

Thảo

CN

04/11


Người đọc
28
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ