Lịch công tác tuần 2 (từ 20/8 đến 26/8)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

Từ 20/8/2018 đến  26/8/2018

NGÀY

NỘI DUNG-THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

Thứ  Hai

20/8

-Chào cờ đầu tuần( 6g50)

-Họp giao ban BGH(8g)

-Họp giao ban GVCNK11 &K12(9g)

-Họp giao ban GVCN K10(14g30)

-Công tác SGD (13g30)

-Sân A

-Phòng HT

-Phòng họp&&P.GV

-Phòng họp

-SGD

-Toàn trường

-BGH

- Đạt, Cúc, GVCN, GT

-Thảo &GVCN>

-Trúc

Thảo

Thứ Ba

21/8

-Giao ban HT&KT(9g)

-Phòng HT

-HT&KT

Cúc

Thứ Tư

22/8

-Họp giao ban TTCM(8g30)

-Họp BĐDCMHS toàn trường (13g30)

-Tập huấn GVQP-AN (đến 23/8)

-Phòng GV

-Phòng họp

-TTNNTHBDNV

-BGH&TTCM

-Đạt&Châu&Tùng

-GVQP_AN

Thảo

Thứ Năm

23/8

-Họp mặt GVBM&GVCN K12 2017-2018 (14g30)

- Nhà tập đa năng

BGH&BCHCĐ,BCHĐT& BĐDCMHS& GV

Cúc

Thứ Sáu

24/8

-Thi HSG tỉnh (Vòng 1)

-Dự Hội nghị Kiểm tra, giám sát của Đảng(7g30)

-THPT Chuyên HV

-HT TX BC

-Cúc&GVBM

-Thảo

Cúc

Thứ Bảy

25/8

-Thi HS giỏi tỉnh (vòng 1)

-THPT Chuyên HV

-Cúc& GVBM

Thảo

CN

26/8


Người đọc
87
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ