Danh sách trúng tuyển ĐH-CĐ đợt 1 năm 2018

Sau đây là danh sách trúng tuyển đợt 1 năm 2018. Em nào còn thiếu tên hoặc sai thì báo lại cho giáo viên chủ nhiệm bằng cách nhắn tin.

Click vào đây để xem danh sách trúng tuyển

Người đọc
676
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ