Lịch công tác tuần từ 6/8 đên 11/8 (chuẩn bị)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 06/8/2018 đến  11/8/2018

NGÀY

NỘI DUNG-THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

Thứ  Hai

06/8

-Họp BGH (g)

-SHCN ( K111&K12:13g, K10:15g)

-Phòng họp

-Phòng học

-BGH

-GVCN

Thứ Ba

07/8

-Dự lớp BDTX CBQL

- Triển Khai tuần lễ SHTT ( đến 11/8)

-Triển khai BDTX ND1&2 ở tổ

-Hạn chót báo cáo kết quả trúng tuyển ĐH đợt I (10g)

-TTNNTHBDNV

-Sân trường

 

-Phòng học

-Phòng TTDL (Thiện)

-BGH

- BTCHĐT

 

-TTCM

-GVCN K12 2017-2018

Thứ Tư

08/8

-Dự lớp BDTX CBQL

-Triển khai BDTX ở tổ

-TTNNTHBDNV

- phòng học

-BGH

- TTCM

Thứ Năm

09/8

 

 

 

Thứ Sáu

10/8

-Dự HN TKNH 2018-2019 (7g)

-SHHN K12(7g)

- UBND TP TDM

-Nhà tập đa năng

-HT &CTCĐCS

- Ngọc& BCHĐT

Thứ Bảy

11/8

 

 

 

-13g ngày thứ Hai 06/8/2018, GVCN Khối 11& 12 họptại phòng GV để bóc thăm lớp CN và nhận tài liệu SHCN. GVCN có mặt tại phong GVlúc 15g.

-Sau triển khai BDTX ở tổ , TTC báo cáo cho HT vềnội dung, thành phần, và kết quả trển khai với HT qua email
Người đọc
196
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ