Lịch thi THPT Quốc gia năm 2018

LỊCH THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

24/6/2018

14giờ00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Qui chế thi, lịch thi.

25/6/2018

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7g30

7g35

Chiều

Toán

90 phút

14g20

14g30

26/6/2018

Sáng

Bài thi KHTN

50 phút

7g30

7g35

Hóa

50 phút

8g30

8g35

Sinh

50 phút

9g30

9g35

Chiều

Ngoại Ngữ

60 phút

14g20

14g30

27/6/2018

Sáng

Bài thi KHXH

Sử

50 phút

7g30

7g35

Địa

50 phút

8g30

8g35

GDCD

50 phút

9g30

9g35

Chiều

Dự phòngNgười đọc
133
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ