CV số 991/BGDĐT-QLCL V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

Truy cập vào đường link bên dưới để tải và xem hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.

https://1drv.ms/b/s!Arjzgqnus5uniXRT2uIkhu3qa5ZC

Người đọc
108
Nguồn
 
Chia sẻ