Lịch công tác tuần 29 (từ 12/3 đến 18/3)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

NGÀY

NỘI DUNG-THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

Thứ  Hai

12/3

-Chào cờ đầu tuần

-Họp giao ban BGH(8g)

-Họp giao ban GVCN

-K10 KTTT: CN&GDCD

- Hạn chót nộp hồ sơ thuyên chuyển

-Sân trường

-Phòng HT

-Phòng GV & P.Họp

-Phòng học

-Phòng văn thư

-Toàn trường

-BGH

-BGH&GVCN&GV

-Thảo&GVBM

-GV

Thảo

Thứ Ba

13/3

-KTTT: CN&GDCD (K11) , Hóa&Địa (K12)

-Công tác SGD

-Phòng học

-THPT NT

-BGH&GVBM

-Lê Hùng

Cúc

Thứ Tư

14/3

-Xét thuyên chuyển (8g30)

-Nộp đề KTTT:TLV

 ( K10&K11), Hình&Sinh, TLV( K12)

-Hoàn thành nhập điểm K10,11

-Phòng GV

 

- Email BGH

-Phòng học

-BGH&TTCM &CTCĐ &BTĐT&TBTTND

-GVBM

-GVBM

Thảo

Thứ Năm

15/3

-Sinh hoạt tổ CM(14g30)

-K12 kiểm tra bù (13g)

-Hội thảo NCCL thi TN môn Hóa&Sinh (7g)

- Đối thoại với HS K12(13g)

-Phòng học

-Thư viện

-TTNNTH

-Nhà tập đa năng

-Tổ CM

-Châu &Thủy

-GVBM Hóa,Sinh 12

-BGH&BTĐT&GVCN

>

Cúc

Thứ Sáu

16/3

-Nhận bằng TNTHPT 2016-2017

-SGD

-Châu

Cúc

Thứ Bảy

17/3

-Hội thảo NCCL thi TN môn Sử, GDCD,Địa (7g)

-TTNNTH ( Sử),THPT VMĐ( Địa,GDCD)

-GVBM Sử,Địa,GDCD 12

Thảo

CN 18/3


Người đọc
68
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ