Hướng dẫn vị trí chổ ngồi đối với các em được khen thưởng trúng tuyển Đại học năm 2017

Đề nghị các em khi đến nhận thưởng:

+Mặc đồng phục như trong năm học 2016-2017 (Những em không đúng đồng phục sẽ không cho vào nhận thưởng

+Không giải quyết nhận thay

+Do số tiền thưởng tương đối lớn nên các em phải ngồi đúng vị trí chỗ ngồi (6h45 GVCN điểm danh nếu không có tại vị trí thì gạch tên xem như vắng)

+Khi được gọi tên các em phải nhanh chóng lên đứng đúng thứ tự đã xếp chổ ngồi để tiền thưởng và giấy khen không bị thất lạc.

Nhấn vào đây để xem vị trí chổ ngồi và chia đợt nhận thưởng

Người đọc
1441
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ