Danh sách khen thưởng trúng tuyển ĐH năm 2019

Học sinh về dự Lễ để nhận khen thưởng được thì đăng ký cho Lớp trưởng hạn chót 11h00 (26/8/2019).

Click vào đây để xem danh sách

Người đọc
988
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ