Danh sách xếp lớp khối 12 năm học 2019-2020

Học sinh nào muốn hoán đổi lớp thì gặp Hiệu trưởng vào sáng thứ 2 (29/7) và thứ 3 (30/7/2019). Hai học sinh muốn đổi lớp cho nhau phải cùng lên gặp Hiệu trưởng. Từ thứ 4 (31/7) không giải quyết đổi lớp nữa.

Click vào đây để xem danh sách lớp

Người đọc
1634
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ