Danh sách học sinh đăng ký ban (TN hoặc XH) lớp 12 năm học 2019-2020

Các em học sinh lớp 12 năm học 2019-2020 xem lại danh sách đăng ký ban. Nếu cần thay đổi gặp trực tiếp Hiệu trưởng vào sáng thứ 2 (22/7) và sáng thứ 3 (23/7) từ 7h30 đến 10h00. Từ ngày 24/7/2019 học sinh không được điều chỉnh Ban nữa.

Click vào đây để xem danh sách

Người đọc
686
Nguồn
 
Chia sẻ