Thông báo đăng ký nhập học năm học 2019-2020

Thời gian: Từ 15/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019 (từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30). Lịch cụ thể vui lòng xem bên dưới.

Nhấn vào đây để xem chi tiết thông báo

Người đọc
1261
Nguồn
 
Chia sẻ