Bảng điểm thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 (khối 10,11)

Lưu ý: Học sinh nhận đơn phúc khảo và nộp lại tại phòng bảo vệ đến 15h00 (10/5/2019)

Click vào đây để xem điểm khối 10

Click vào đây để xem điểm khối 11

Người đọc
1147
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ