Lịch công tác tuần 36 (từ 29/4 đến 5/5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (16)

Từ 29/4/2019 đến 05/5/2019

NGÀY

NỘI DUNG-THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

Thứ  Hai

29/4

NGHỈ LỄ 30/4&1/5

Thứ Ba

30//4

Thứ Tư

01/5

Thứ Năm

02/5

-K10&K11 KT Hk2: Văn& Lý

-K12 học bình thường

-Phòng học

-Phòng học

-Toàn trường

GVBM

Cúc

Thứ Sáu

03/5

-K10&K11 KT Hk2: Toán & Hóa

-Phòng học

-Toàn trường

Cúc

Thứ Bảy

04/5

-K10&K11 KT Hk2: Sinh&AV

-GT&GVCN thống nhất XLHK

-Nhập xong điểm HK2 K10,K11

-Phòng học

-Toàn trường

-GVBM

Thảo

CN

05/5


Người đọc
66
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ