Lịch công tác tuần 35 (từ 22/4 đến 28/4)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (15)

Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019

NGÀY

NỘI DUNG-THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

Thứ  Hai

22/4

-Chào cờ đầu tuần(6g30)

-Họp giao ban BGH (8g)

-Họp giao ban GVCN (giờ giải lao)

-Hoàn chỉnh HS thi THPTQG

-Sao in đề KT HK2 (7g30)

-Sân A

-Phòng HT

-Phòng GV&P. họp

 

-Thư viện

-Phòng HT

-Toàn trường

-BGH

-BGH&GVCN>& ĐT

 

-GVCN K12

-Đạt& Trúc &Châu

Thảo

Thứ Ba

23/4

-Tự kiểm tra hồ sơ thi THPTQG (13g)

-Sao in đề KT HK2(7g30)

-Thư viện

 

-Phòng HT

 

-Cúc& Châu &GVBM K12

 

-Đạt&Trúc&Châu

Cúc

Thứ Tư

24/4

-Họp giao ban TTCM (8g30)

-Sao in đề KT Hk2(7g)

-Phòng GV

-Phòng HT

-BGH&TTCM

-Đạt &Trúc & Châu

 

Nhân

Thứ Năm

25/4

-Viếng NTLS(6g30)

-Dự Lễ KN 30/4 (8g)

-Nhận đề KT HK2 (8g)

-Tiếp đoàn kiểm tra chéo hồ sơ thi THPTQG(7g)

-Họp GVBM 9 môn thi THPTQG (15g)

-K10 thi nói AV (13g)

- K10&K11 KTTT Bù HK2 (13g)

-NTLS TX

-TTHNTL TX

-SGD

-Thư viện

 

-Phòng họp

 

-Phòng NN

-Thư viện

-Nhân &Ngọc &HS K11

-Thảo

-Đạt

-Cúc &Nhân &Châu

 

-BGH&GVBM

 

-Cúc &Tổ AV

-Tiền & Lan

Cúc

Thứ Sáu

26/4

-Kiểm tra chéo hồ sơ thi THPTQG(7g)

-Sao in đề KT HK2(7g)

-THPT Tây Nam

 

-Phòng HT

-Cúc, Nhân, Thức, Dzi,Ty, Lai, Hòa, Nguyệt.

-Đạt &Trúc&Châu

Nhân

Thứ Bảy

27/4

-Hoàn thành số lần điểm HK2 K10&K11

 

-GVBM

 

Thảo

CN

28/4

-Khối 11 học bù TKB thứ Bảy 13/4 (7g)

-K10 thi nói AV (13g)

-Phòng học

 

-Phòng NN

-GVBM

 

-Cúc &Tổ AV

Nhân

Ghi chú : Nghỉ lễ từ 29/4 đến hết ngày 01/5. 02/5 hoạt động lại bình thường
Người đọc
38
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ