Lịch công tác tuần 30 (từ 18/3 đến 24/3)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30(10)

Từ 18/3/2019 đến 24/3/2019

NGÀY

NỘI DUNG-THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

Thứ  Hai

18/3

-Chào cờ đầu tuần(6g30)

-Họp giao ban BGH (8g)

-Họp giao ban GVCN (giờ giải lao)

-K10KTTT:TLV

-Nộp đề KTTT K10:Sử &Sinh

-Sân A

-Phòng HT

-Phòng GV&P. họp

-Phòng học

-Email BGH

-Toàn trường

-BGH

-BGH&GVCN>& ĐT

-Thảo &GVBM

-GVBM

Thảo

Thứ Ba

19/3

-KTTT:TLV (K11&K12)

-Nộp đề KTTT K11:Hình&Sinh

-Phòng học

-Email BGH

-BGH&GVBM

-GVBM

Cúc

Thứ Tư

20/3

-Họp giao ban TTCM (8g30)

-Nộp đề KTTTK12: ĐS &AV

-Phòng GV

-BGH&TTCM

 

Thảo

Thứ Năm

21/3

-K10 học bù TKB T5 (7/3)

-Họp HĐQPAN TX (7g30)

-Phòng học

-VPUBND TX

-GVBM

-Đạt

Cúc

Thứ Sáu

22/3

Cúc

Thứ Bảy

23/3

Thảo

CN

24/3


Người đọc
68
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ