Danh sách khen thưởng trúng tuyển Đại học năm 2018

Đây là danh sách chính thức khen thưởng trúng tuyển Đại học năm 2018. Các em xem tên, vị trí chổ ngồi và ngồi đúng vị trí quy định.

Click vào đây để xem danh sách

Người đọc
1990
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ