Thông báo điều lệ đấu thầu giữ xe đạp và xe mô tô 2 bánh trong trường học Năm 2016 – 2018

Trường THPT Bến Cát sẽ tổ chức đấu thầu cho thuêmặt bằng giữ xe đạp và xe mô tô 2 bánh trong  trường học của năm  2016 – 2018, theo những yêu cầu cụ thể như sau:

TRƯỜNG THPT BẾN CÁT        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số:  01 / ĐL-CĐCS                          Bến Cát,, ngày  12 tháng 04  năm 2016

ĐIỀU LỆ

Đấu thầu giữ xe đạp và xe mô tô 2 bánh trong trường học

Năm  2016 – 2018.

          Trường THPT Bến Cát sẽ tổ chức đấu thầu cho thuê mặt bằng giữ xe đạp và xe mô tô 2 bánh trong  trường học của năm  2016 – 2018, theo những yêu cầu cụ thể như sau:

         1.Đối tượng tham gia đấu thầu:

 – Mọi công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương không vi phạm pháp luật hoặc đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Có đủ sức khỏe theo yêu cầu công việc.

– Có sự bảo lãnh của một cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường đối với trường hợp đấu thầu giữ xe học sinh (nếu không là cán bộ, giáo viên tham gia đấu thầu). Người bảo lãnh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi người được bảo lãnh vi phạm hợp đồng thuê mặt bằng; đồng thời không thuyên chuyển trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

2.     Hồ sơ đấu thầu (thay cho điều kiện  tham gia đấu thầu)

- Đơn xin tham gia đấu thầu (theo mẫu  qui định của nhà trường)

–Bản sao hộ khẩu thường trú có chứng thực của UBND xã nơi cư trú. Mỗi hộ khẩu chỉđược tham gia 01 hồ sơ.

–Giấy  khám sức khỏe do bệnh viện Huyện cấp  ghi rõ lý do khám sức khỏe ( tham gia điều hành giữ xe học sinh trong nhà trường)

–Giấy bảo lãnh  của 1 cán bộ, giáo viên Trường THPT Bến Cát ( nếu không là CB-GV của trường).

–Tiền cọc tham gia đấu thầu: 10.000.000(mười triệu đồng ). Lưu ý:

+Người không  trúng thầu sẽ được hoàn trảtiền cọc ngay khi có kết quả đấu thầu.

+Người trúng thầu: nhà trường sẽ giữ lại tiền cọc và trừ vào tháng cuối cùng củahợp đồng. Trường hợp người trúng thầu không ký hợp trong thời gian qui định hoặc tự ý hủy hợp đồng, vi phạm hợpđồng bị nhà trường tuyên bố hủy hợp đồng đương nhiên mất tiền cọc.

+Người bỏ đấu thầu : đương nhiên mất tiền cọc.

        3.Thể lệ tham gia đấu thầu:

         - Giákhởi điểm gói thầu cho thuê mặt bằng giữ xe là:     160.000.000 đồng/năm.

 (Một trăm sáu mươi triệu đồng ). Ngườigiữ xe chịu trách nhiệm đóng thuế cho ngành thuế.

-Hợp đồng được ký có thời hạn là 02 năm: ( Từ 01 tháng 08 năm 2016 đến ngày 30tháng 07 năm 2018. Giá trị hợp đồng không thay đổi)

–Người được tham gia bỏ thầu  phải có  giấy xác nhận đủ điều kiện tham  gia đấu thầu do nhà trường cấp khi nộp đủ hồsơ đấu thầu.

–Hình thức bỏ thầu: bỏ phiếu kín do nhà trường cung  cấp ( giá bỏ thầu phải >= giá khởi điểm, giá đấuthầu được làm tròn đến hàng triệu)

–  Điều kiện trúng thầu: người có giá bỏ thầucao nhất sẽ trúng thầu.Trong trường hợp hai người trở lên có giá thầu cao nhất bằng nhau thì sẽ ưu tiên cho ngườiđang thực hiện hợp đồng trong năm học 2015-2016 (nếu có), trường hợp không cóngười đang thực hiện hợp đồng trong năm học 2015-2016 thì tiến hành  bỏ thầu lần thứ hai, lần thứ ba…

–Chỉ có những người tham gia đấu thầu (mỗi hồ sơ xin tham gia đấu thầu chỉ 1 người đại diện) và những thành viêntrong hội đồng đấu thầu do hiệu trưởng quyết định thành lập được có mặt trong khu vực đấu thầu.

–Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả đấu thầu, người trúng thầu phảiđến trường ký hợp đồng thuê mặt bằng quá hạn, thì người có giá bỏ thầu cao thứhai đương nhiên trúng thầu và người trúng thầu thứ nhất sẽ mất tiền cọc.

            - Hình thức đấu đầu: bỏ phiếu kín donhà trường cung cấp.

            - Sau khi trúng thầu người thầu cótrách nhiệm tổ chức thực hiện công việc của mình và phải nộp ngay 50% giá trịgói thầu cho Trường vào ngày 01 tháng 8 năm 2016, 50% giá trị gói thầu còn lạisẽ nộp tiếp vào ngày 01 tháng 01 năm 2017. ( Đối với năm học 2016 – 2018). Và 50%giá trị gói thầu cho Trường vào ngày 01 tháng 8 năm 2017, 50% giá trị gói thầucòn lại sẽ nộp tiếp vào ngày 01 tháng 01 năm 2018. ( Đối với năm học 2017 – 2018).

            - Các quy định chi tiết sẽ thực hiệntrong bản hợp đồng kèm theo sau khi trúng thầu.

        4. Điều kiện trúng thầu:

          - Hội đồng nhà trường sẽ xét chọnnhững người có giá thuê mặt bằng cao nhất, có đủ điều kiện và năng lực thựchiện hợp đồng giữ xe theo qui định của trường thì nhà trường hợp đồng cho thuêmặt bằng giữ xe.

- Giá giữ xe phải theo quy định của ngành Tài chínhhiện hành. Trong trường hợp giá quy định giữ xe của ngành tài chính có thay đổithì nhà Trường và Bên hợp đồng cùng bàn bạc thay đổi giá và thay đổi giá trịhợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%) của giá giữ xe thay đổi.

           - Thời gian cho thuê mặt bằng giữ xelà 02 năm học  ( Từ ngày 01 tháng 08 năm 2016 đến hết ngày30 tháng 07 năm 2018 ).

        5.Thời gian và địa điểm mở thầu:

            *Thời gian thông báo và đăng ký nhận hồ sơ từ 14 tháng 04 đến 15 tháng 05 năm2016.

          *Thời gian mở thầu:

          - Thời gian mở thầu vào lúc 08 giờ ngày 20 tháng 05 năm 2016.

          - Người tham gia đấu thầu phải nộp tiền cọc vàhồ sơ đấu thầu (có niêm phong) cho nhà trường trước 10 giờ ngày 19tháng 05 năm 2016.

Những trường hợpđến muộn sau khi đã mở thầu coi như tự ý bỏ đấu thầu.

          *Địa điểm mở thầu:

             Địa điểm mở thầu: tại phòng giáoviên Trường THPT Bến Cát.

           Thông báo này thay cho thư mờicủa nhà trường và được thông báo công khai rộng rải trên các phương tiện thôngtin của trường.

           Muốn biết thêm chi tiết và nhận hồ sơdự thầu xin quý nhà thầu liên hệ Phòng Công Đoàn Trường THPT Bến Cát. ( ĐT ThầyTùng: 0918.511.557)          

TM BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

                                                                                

         Đỗ Minh Tùng

Người đọc
847
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
dieu le giu xe 2016.doc