Nội dung, cách thức thi tìm hiểu Luật Bầu cử trên Internet

HÌNH THỨC, CÁCH THỨC THAM GIA CUỘC THI

1.   Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên mạng internet (thi tập trung tại phòng máy của trường theo lịch đăng ký của thầy cô và sắp xếp của BGH).

2.    Cách thức tham gia:Người dự thi truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở tư pháp địa chỉ: http://stp.vnts.com.vn/ . Đăng nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu như đã đăng ký (xem file hướng dẫn)

3.     Thời gian và cách thức chấm thi:

Một tài khoản tham gia một đề thi, với 20 câu hỏi trắc nghiệm (có 04 đáp án A,B,C,Dvà chọn 01 đáp án đúng nhất).

Thời gian thực hiện đề thi tối đa là 20 phút, khi người dự thi hoàn thành phần thi thì bầm vào “Nộp bài” để kết thúc bài dự thi. Trong trường hợp đã bấm vào “nộpbài” hoặc hết thời gian làm bài dự thi thì số điểm thi sẽ hiện lên màn hình củabài làm đó.

Mỗi câu trả lời đúng người dự thi sẽ nhận được sốđiểm là 05 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm thi sẽ do máy tính chấm, tổngđiểm tối đa của một bài thi là 100 điểm.

Người đọc
701
Nguồn
 
Chia sẻ