Luật giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009

Sau đây là luật giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009. Mời quí Thầy Cô vào xem để tham gia thi tìm hiểu pháp luật.

Người đọc
666
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
luat-giao-duc-2005_sua doi bo sung 2009.pdf