VĂN BẢN
   
Thành lập hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học2018 - 2019 của Trường THPT Tây Nam gồm các ông, bà có tên và giữ các chức vụnhư sau
[+ Xem chi tiết ]
   

Kính gửi Quí thầy cô Hướng dẫn Qui trình đánh giá cuối năm học và một số biểu mẫu đánh giá viên chức, Đánh giá chuẩn nghề nghiệp và xếp thi đua cuối năm - NH 2018 - 2019

[+ Xem chi tiết ]
55-08-04 - QĐ Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hồ sơ lớp 12 tại Trường THPT Bàu Bàng    
54-08-04- Quyết định thành lập ban kiểm tra hồ sơ khối 12    
55-08-04- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra hồ sơ khối 12 tại trường THPT Bàu Bàng    
CV 447/SGDĐT-TCCB V/v chuyển đổi chức danh địa phương đến năm 2021    
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018)