Đề - đáp án kiểm tra tập trung năm học 2017 - 2018
 TitleDescription
Sử 12 thi HK1 _ 2017-2018121 = A; 123 = B; 122 = C; 124 = D
Toán 12 thi HK1 _ 2017-2018132 = A; 209 = B; 357 = C; 485 = D
Lý 12 Thi HK1 _ 2017-2018175 = A; 141 = B; 243 = C; 209 = D
Công nghệ thi HK2 
Đại số 12 lần 2 HK1Ngày kiểm tra: 28/11/2017
Anh 12 lần 2 học kỳ 1Ngày kiểm tra: 14/11/2017
Lý 12 lần 2 học kỳ 1Ngày kiểm tra: 14/11/2017
GDCD 12 (HK2 - 2017-2018)Ngày kiểm tra: 07/11/2017
Công nghệ 12 (HK2 - 2017-2018)Ngày kiểm tra: 07/11/2017
Hóa 12 lần 2Ngày kiểm tra lại: 02/11/2017
Sinh 12 HK1Ngày kiểm tra: 31/10/2017
Hóa 12 HK1 lần 2Ngày kiểm tra: 31/10/2017
Sử 12 lần 1Ngày kiểm tra: 17/10/2017
Hình 12 lần 1Ngày kiểm tra: 17/10/2017
Công nghệ thi hk1Ngày thi: 10/10/2017
Giải tích 12 lần 1Ngày kiểm tra: 10/10/2017
Lý 12 lần 1Ngày kiểm tra: 3/10/2017
Anh 12 lần 1Ngày kiểm tra: 3/10/2017
Địa 12 lần 1Ngày kiểm tra: 26/9/2017
Hóa 12 lần 1 Ngày kiểm tra: 26/9/2017
Tìm kiếm
Thống kê
Số người truy cập: 0
Lượt truy cập
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 1
Members Thành viên 0
Total Thống kê 1