STT Họ và tên Khóa Số điện thoại Email Chức vụ Cơ quan công tác hiện nay
1 Nguyễn Quốc Cường 1998-2001 019 292 979 manhcuongphat@gmail.com Trưởng ban Cty THHH MTV Mạnh Cường Phát
2 Võ Thanh Tú 1996-1999 0918 931 439 tuvt@hungvuong.sgdbinhduong.edu.vn Phó ban TT THPT Chuyên Hùng Vương
3 Quản Quốc Nhân 1999-2002 0903 771 153 Phó ban
4 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 2003-2006 0944 871 212 Kế toán
5 Phạm Thị Thanh Trúc 2007-2010 0972 327 332 Trucpham1992@gmail.com Thư ký - TQ
6 Nguyễn Thị Ngọc Hương 1997-2000 0933 386 054 ĐH Y Dược
7 Đỗ Thị Xuân Hương 1999-2002 0909 766 447 ĐH Tôn Đức Thắng
8 Phan Nguyễn Quỳnh Anh 2000-2003 0983 737 757 ĐH Thủ Dầu Một
9 Hoàng Ngọc Thúy 2001-2004 0902 605 263 Phòng TC-ĐH An Ninh
10 Bùi Thế Lữ 2005-2008 0978 515 053 Drlu.buithe2008@gmail.com BV Đa khoa tư nhân Mỹ Phước-BC 
11 Huỳnh Thanh Hiền 2006-2009 0126 556 9398 hienht@sgdbinhduong.edu.vn Sở GD&ĐT Bình Dương
12 Nguyễn Hùng Sơn 2006-2009 0909 068 094 TT Hành chính công Tỉnh
13 Lê Hải Phước 2008-2011 0166 537 6530 Lehaiphuoc1993@gmail.com KS Friesland Campina VN
14 Hàng Thanh Vân 2008-2011 0125 741 5771 clougree@gmail.com TT Anh ngữ Maple
15 Nguyễn Minh Tân 2009-2012 0129 721 0434 SV ĐH Y Dược Cần Thơ
16 Phạm Trầm Bảo Như 2010-2013 0929 276 518 SV ĐH Tài Chính Maketing
17 Huỳnh Như 2012-2015 0966 221 164 SV Học Viện Hành Chính QG