Enter Title

LUẬT

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Căn cứ Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung mộtsố điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.


LUAT CAN BO CONG CHUC.DOC

LUẬT

VIÊN CHỨC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số51/2001/QH10,

Quốc hội ban hành Luật viên chức.


LUAT VIEN CHUC.DOC

Tìm kiếm
Lượt truy cập
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 0
Members Thành viên 0
Total Thống kê 0
Thống kê
Số người truy cập: 0