Tổ chức đoàn thể chính trị

Chi Bộ

STT  Họ và tên ĐV Năm Sinh Nữ Chức vụ chính quyền Chức vụ Đảng
 1 Phạm Tiến Duân 1984
Giáo viên Đảng viên
2 Nguyễn Viết Hà 1979   Giáo viên Đảng viên
3 Đặng Thị Hiền 1979 x Giáo viên Đảng viên
4 Đỗ Thị Thu Hiền 1976 x Giáo viên
Đảng viên
5 Huỳnh Xuân Kiệt 1965   Giáo viên Đảng viên
6 Trần Hồng Lê 1961   Giáo viên Đảng viên
7 Phạm Tuyết Mai 1978 x Giáo viên Đảng viên
8 Lương Thị Tuyết Nguyên 1968 x Giáo viên Đảng viên
9 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1983 x Giáo viên Đảng viên
10 Phạm Thị Tùng Oanh 1978 x Phó Hiệu trưởng Chi Ủy viên
11 Nguyễn Tấn Tài 1964   Hiệu trưởng Bí Thư
12 Lê Thị Thương 1980 x Giáo viên Đảng viên
13 Nguyễn Ngọc Sơn 1969   Phó Hiệu trưởng Phó bí thư
14 Nguyễn Kim Thùy 1979 x Giáo viên Đảng viên
15 Đỗ Ngọc Thước 1962   Phó Hiệu trưởng Đảng viên
16 Nguyễn Thị Bích Trâm 1985 x Giáo viên Đảng viên
17 Cao Khắc Tùng 1979   Giáo viên Đảng viên
18 Trần Hải Vân 1976
Giáo viên Đảng viên
19 Đặng Hòa Rong 1991   Giáo viên Đảng viên
20 Nguyễn Thị Liễu 1980 x Giáo viên Đảng viên
21 Phạm Thị Thu An 1981 x Giáo viên Chi ủy viên
22 Lê Thị Phương Dung 1987 x Giáo viên Đảng viên
23 Nguyễn Thị Hồng Thảo 1981 x Giáo viên Đảng viên
24 Hồ Thị Thùy Trinh 1983 x Giáo viên Chi ủy viên
25 Võ Thị Chí Thanh 1984 x Giáo viên Đảng viên
26 Nguyễn Hà Vy 1984 x Giáo viên Đảng viên
27 Nguyễn Thành Thái 1981   Giáo viên Đảng viên
28 NGuyễn Thị Tám 1983 x Giáo viên Đảng viên
29 Phan Văn Trung 1985   Giáo viên Đảng viên
30 Trần Thị Quý 1987 x Giáo viên Đảng viên
31 Nguyễn Thị Thảo 1986 x Giáo viên Đảng viên
Đảng viên

Công Đoàn Trường

 Họ và tên Chức vụ 
Hồ Thị Thùy Trinh Chủ tịch Công Đoàn
Nguyễn Thị Liễu Phó chủ tịch
Nguyễn Thị Vĩnh UV - Trưởng ban UBKT
Đặng Thị Hiền UV - Trưởng ban nữ công
Văn Thị Xuân UV
Phạm Duy Nhất UV - Thủ Quỹ
Nguyễn Thị Hồng Thảo UV - Kế Toán


ĐỘi TNTP

 Họ và tên Chức vụ  Năm sinh Năm vào ngành Trình độ đào tạoLiên kết
advertise 2
advertise 3
advertise 1

Liên kết

advertise 1
advertise 2
advertise 3