Ban chấp hành Công Đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

NHIỆM KỲ : 2013-2015

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Minh Hoàng

1970

Chủ tịch

2

Lê Thanh Huyền

1980

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Tấn Đạt

1979

UV

4

Trần Minh Nguyệt

1977

UV

5

1980

UV

6

Nguyễn Thị Hồng Minh

1977

UV

7

Phan Thị Thu Hồng

1984

UV

8

Nguyễn thị Hoan

1982

UV

9

Đỗ Thị Hường

1980

UV

DANH SÁCH BAN NỮ CÔNG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

NHIỆM KỲ : 2013-2015

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1

Trần Minh Nguyệt

1977

UV

2

Lê Thanh Huyền

1980

UV

3

Trần Huỳnh Minh Hiếu

1971

UV

4

Nguyễn Thị Hồng Minh

1977

UV

5

Phan Thị Thu Hồng

1984

UV

Các Tiểu Phẩm Thi ATGT

Tìm kiếm

  Search

Nhiều người đọc

Thống kê

People Online Người Online
Đang Online Đang Online 0
Members Thành viên 0
Total Thống kê 0

Thống kê

Số người truy cập: 0

Tin mới


 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Tx Thuận An, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại/Fax: 0650.3743626 - Số điện thoại nóng:
Email: thpt-nguyentrai@sgdbinhduong.edu.vn    
© 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi - tx Thuận An - tỉnh Bình Dương. All rights reserved