Ban Chấp Hành Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi Năm 2016-2017

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

CHỨC VỤ

1

Lê Thị Hồng

Vân

12/7/1989

CĐGV

BT

2

Bùi Huy

Hoàng

12/10/1993

CĐGV

PBT

3

Lưu Kim

Tuyền

12/15/1992

CĐGV

PBT

4

Vũ Hoài

Nam

2/18/1987

BT.CĐGV

UV.BTV

5

Đặng Thị Khánh

Vinh

9/1/1991

PBT.CĐGV

UV.BTV

6

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

7/24/2001

10A1

UV.BCH

7

Dương Thanh

Mai

4/14/2000

BT CĐ 11A1

UV.BCH

8

Lê Huỳnh

Tân

4/28/2000

BT CĐ 11A2

UV.BCH

9

Huỳnh Anh

Thư

12/21/2000

PBT CĐ 11A2

UV.BCH

10

Võ Trường

Tiến

4/29/2000

11A3

UV.BCH

11

Vũ Đỗ Nam

Phương

4/8/2000

11A6

UV.BCH

12

Nguyễn Tiến

Tùng

3/24/2000

BT CĐ 11A10

UV.BCH

13

Lâm Mỹ

Huyền

8/22/2000

11A15

UV.BCH

14

Lê Ngọc Cẩm

Giang

1/1/1999

BTCĐ 12A1

UV.BCH

15

Nguyễn Thanh

Sang

7/6/1999

BTCĐ 12A15

UV.BCH


Ban chấp hành Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

NHIỆM KỲ 2015 – 2016

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

1

Lê Thị Hồng Vân

CĐGV

BT

2

Lê Thị Trang

CĐGV

PBT

3

Lưu Kim Tuyền

CĐGV

PBT

4

Ngô Ngọc Ánh

BT.CĐGV

UV.BTV

5

Nguyễn Minh Đăng

PBT.CĐGV

UV.BTV

6

Lê Ngọc Cẩm  Giang

BT 11A1

UV.BCH

7

Huỳnh Ngọc Kim Ngân

PBT 11A1

UV.BCH

8

Nguyễn Thị Diệu Hiền

BT 11A2

UV.BCH

9

Phùng Thị Cẩm  Tú

BT 11A3

UV.BCH

10

Võ Trần Ngọc Quế Anh

11A4

UV.BCH

11

Huỳnh Nhật Hoàng

11A8

UV.BCH

12

Nguyễn Thanh  Sang

11A15

UV.BCH

13

Lã Trường Thịnh

11A15

UV.BCH

14

Nguyễn Thị Kim Liên

12A1

UV.BCH

15

Vương Linh  Trang

BT 12A10

UV.BCH

Tìm kiếm

  Search

Nhiều người đọc

Thống kê

People Online Người Online
Đang Online Đang Online 1
Members Thành viên 0
Total Thống kê 1

Thống kê

Số người truy cập: 0

Tin mới


 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Tx Thuận An, tỉnh Bình Dương
Số điện thoại/Fax: 0650.3743626 - Số điện thoại nóng:
Email: thpt-nguyentrai@sgdbinhduong.edu.vn    
© 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi - tx Thuận An - tỉnh Bình Dương. All rights reserved