BGH Trường THPT Thanh Tuyền.

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ
1 Bùi Đình Đồng Bí Thư Chi Bộ - Hiệu Trưởng 
2 Vũ Văn Thành P.Hiệu Trưởng
3 Nguyễn Thị Mai Loan P.Hiệu Trưởng
4 Tạ Phương Hà P.Hiệu Trưởng