Thời khóa biểu
 TitleModified DateSize 
Thời khóa biểu áp dụng từ 20/8/201819.8.201835,76 KBDownload
Phân công chuyên môn áp dụng từ 20/8/20186.8.201824,98 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 16/4/20189.4.201839,84 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 26/3/201821.3.201839,83 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 26/2/20189.2.201839,22 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29/1/201816.1.201838,97 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 25/12/201719.12.201738,88 KBDownload
Phân công chuyên môn từ 25.12.201718.12.2017115,92 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 27/11201723.11.201739,23 KBDownload
Phân công chuyên môn từ 20.11.201713.11.2017100,14 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 20.11.201713.11.201739,98 KBDownload
Lịch học NGLL tháng 11, 12 NH 2017-20188.11.2017UnknownDownload
Lịch học hướng nghiệp tháng 11, 12 NH 20188.11.2017UnknownDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 6/11/201731.10.201740,08 KBDownload
Phân công chuyên môn áp dụng từ ngày 30/10/201728.10.201768,90 KBDownload
Thoi khoa bieu ap dung tu 30/10/2017 (co dieu chinh)28.10.201740,20 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 30/10/201727.10.201740,20 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 16/10/201714.10.201739,22 KBDownload
Phân công chuyên môn áp dụng từ ngày 9/10/20176.10.201768,89 KBDownload
Thời khóa biểu buổi 2 áp dụng từ ngày 9/10/2017 (có điều chỉnh)5.10.201739,15 KBDownload
Lịch học NGLL 2017 - 20185.10.2017UnknownDownload
Thời khóa biểu buổi 2 áp dụng từ ngày 9/10/20173.10.201739,27 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ18/9/201714.9.201736,04 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 4/9/2017 (điều chỉnh)1.9.201736,34 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 4/9/2017 (TKB chiều như cũ)30.8.201736,34 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 28/8/201724.8.201736,25 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 21/8/201718.8.201736,14 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 14/8/201711.8.201726,55 KBDownload
Thoi khoa bieu ap dung tu 5.6.201721.5.201731,28 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10.4.20177.4.201742,50 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 20/3/201714.3.201742,89 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 20/2/201716.2.201742,96 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 6/2/20179.2.201742,89 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 16/1/201716.1.201742,97 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 9/1/20176.1.201743,17 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 26/12/201622.12.201643,03 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 19/12/201617.12.201643,43 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 28/11/201625.11.201644,40 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24/10/201620.10.201644,30 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 3.10.20163.10.201644,64 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 19/9/201615.9.201646,52 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 12.9.201614.9.201646,30 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 29/8/201624.8.201637,83 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 15/8/201612.8.201638,31 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 25.4.201622.4.201625,94 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 11.4.201611.4.201625,71 KBDownload
Thời khóa biểu buổi chiều áp dụng từ 21.3.201617.3.201620,16 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 21.3.201617.3.201625,53 KBDownload
Thời khóa biểu buổi chiều áp dụng từ 7.3.20164.3.201619,95 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 7.3.20164.3.201625,62 KBDownload
Thời khóa biểu buổi chiều áp dụng từ 29.2.201626.2.201620,06 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 29.2.201626.2.201625,57 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 22.2.201618.2.201625,12 KBDownload
Thời khóa biểu buổi chiều áp dụng từ 15.2.20163.2.201621,72 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 15.2.20163.2.201624,98 KBDownload
Thời khóa biểu buổi chiều áp dụng từ 18.1.201613.1.201622,42 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 11/1/20169.1.201624,52 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 28/12/201525.12.2015347,50 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng từ 18/12/201514.12.201524,38 KBDownload
Thời khóa biểu buổi chiều, tối áp dụng từ 19/20/201517.10.201522,71 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 19/20/201517.10.201524,36 KBDownload
Thời khóa biều chiều tối áp dụng từ 5.10.20157.10.201522,49 KBDownload
Thoi khoa bieu buoi sang ap dung tu 28/9/201526.9.201525,35 KBDownload
Thời khóa biểu buổi chiều từ 14/9/201511.9.201521,88 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 7/9/20153.9.201528,12 KBDownload
Thời khóa biểu sáng chiều áp dụng từ 31/8/201528.8.201529,69 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 17.8.201513.8.201527,01 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 10/8/20157.8.201526,46 KBDownload
Thời khóa biểu áp dụng từ 4/5/201525.4.2015UnknownDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 13/4/20159.4.201549,00 KBDownload
Thời khóa biểu buổi chiều áp dụng từ 6/4/20153.4.2015145,00 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 6/4/20153.4.201549,00 KBDownload
Thời khóa biểu buổi chiều áp dụng từ 23/3/201519.3.2015155,50 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 23/3/201519.3.201557,00 KBDownload
Thời khóa biểu buổi chiều áp dụng từ 16/3/201513.3.2015169,50 KBDownload
Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ 16/3/201513.3.201549,50 KBDownload