Ban chấp hành Đảng uỷ

                                  ĐẢNG ỦY

Nguyễn Thế Cường                            Bí Thư

Nguyễn Hữu Điểm                        Phó Bí thư

Dương Thị Tuyết Giang               Ủy viên - Bí thư chị bộ 1

Chế Thị Thuận                             Ủy viên - Phó bí thư chi bộ 1

Đoàn Thị Phương Thơ                Ủy viên - Bí thư chi bộ 2    

Nguyễn Thị Thanh Bình               Ủy viên - Phó bí thư chi bộ 2

Nguyễn Thị Mai                             Ủy viên 

 
Tin tổng hợp