Ban Giám Hiệu Trường THPT Trịnh Hoài Đức


Thành Viên Ban Giám Hiệu Nhà Trường


Stt

Họ và tên giáo viên

Quê Quán

Năm vào ngành

1

Phạm Thị Hòa Hạnh

Bình Dương

1985

2

Trần Văn Sơn

Thừa Thiên Huế

1979

3

Nguyễn Trọng Thi

Bình Dương

2002

4

Bùi Thị Triệu Phúc

Bình Dương

2001